fbpx

Regulamin newslettera

Regulamin newslettera

  1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez HQE Jędrzej Krajewski z siedzibą w Gdyni (81-591) ul. Szafranowa 12A/4. Firma HQE Jędrzej Krajewski zarejestrowana pod numerem NIP: 9581672472, numer REGON: 363892543. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
  2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
  3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach organizowanych przez HQE Jędrzej Krajewski poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  4. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez HQE Jędrzej Krajewski na stronie internetowej. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
  5. Osoba korzystająca z usługi Newsletter może wypowiedzieć umowę o świadczenie tej usługi poprzez kliknięcie linku Rezygnacji znajdującego się w każdym wysłanym Newsletterze lub poprzez przesłanie do nas prośby na adres: bilety@mojbilet.eu.
  6. Administratorem danych jest firma HQE Jędrzej Krajewski
  7. Firma HQE Jędrzej Krajewski gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi Newslettera. Może ona przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, miasto, adres poczty elektronicznej.
  8. HQE Jędrzej Krajewski nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem firmy Freshmail sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 29 listopada 155c, 31-406 Kraków, tylko i wyłącznie w celach realizacji usługi e-mail marketingu oraz czynności towarzyszących tej usłudze.
  9. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez HQE Jędrzej Krajewski za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.
  10. HQE Jędrzej Krajewski zastrzegają sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.
Hej!

Nie zapomnij polubić nas na facebooku:)