fbpx

Polityka prywatności

Zasady ogólne

 1. Do dokonania transakcji zakupu biletów na naszym portalu obligatoryjnie potrzebujemy Twojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 2. Informujemy, że podczas wizyty na naszej stronie internetowej nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem informacji gromadzonych w ramach narzędzi Google Analytics i Remarketing AdWords, wykorzystywanych w związku z działaniem Serwisu.
 3. Pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka” stanowią wyłącznie dane informatyczne i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu, narzędzi Google Analytics. Są to głównie pliki tekstowe, które standardowo przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Zwykle cookies zawierają nazwę macierzystej strony internetowej, a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny numer, który identyfikuje sesję Użytkownika Serwisu.
 4. Nigdy i w żadnej sytuacji nie sprzedamy podmiotom trzecim zebranych o Tobie informacji.
 5. Akceptując niniejszą Politykę prywatności i korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, w tym również danych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.

Administrator danych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest HQE Jędrzej Krajewski z siedzibą w Gdyni (81-591) przy ul. Szafranowa 12A/4.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail bilety@mojbilet.eu, pod numerem telefonu 790-501-550 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 3. Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 4. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Definicje

 1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności,
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora,
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 5. Cele i podstawy przetwarzania danych
 6. Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
  1. w celu dokonania i obsługi transakcji zakupu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit .f RODO),
  5. w celach marketingowych w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora w granicach udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić m.in. następującym podmiotom:

 1. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,
 2. podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową,
 3. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
 4. podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe bądź prawne.

Czas przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w celu dokonania i obsługi transakcji zakupu przechowujemy przez okres świadczenia usługi lub realizacji umowy, w tym także przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy.
 2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 3. Twoje dane pozyskane w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych przetwarzamy przez czas wykonywania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane.
 4. Twoje dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach analitycznych i statystycznych przetwarzamy przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że sprzeciwisz się tym czynnościom lub wycofasz wyrażoną uprzednio zgodę.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem danych zebranych w ramach usług Google Analytics oraz Remarketing AdWords.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług. Jeśli nie podasz danych, wykonanie umowy oraz świadczenie usług nie będzie możliwe.
 2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Pliki cookies służą do:

 1. Dostosowania zawartości stron www Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika, a także do optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te w szczególności umożliwiają rozpoznanie urządzeń Użytkownika Serwisu i odpowiednie wyświetlanie strony www, przystosowanej do indywidualnych potrzeb;
 2. Przygotowywania statystyk, które pomagają w zrozumieniu, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze strony internetowej, dzięki czemu możliwe jest ciągłe doskonalenie ich zawartości i struktury.

Google analytics

 1. Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics – narzędzia do analityki internetowej. W ramach dokonanej analizy, prezentujemy naszą ofertę. Google Analytics używa plików cookies, plików tekstowych przechowywanych na komputerze i umożliwia analizę korzystania z Serwisu. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z Serwisu są przesyłane i przechowywane przez Google Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google Inc. obcina ostatnie cyfry numeru IP, aby nie można było go zidentyfikować (anonimizacja numeru IP). Informacje zebrane w ramach Google Analytics służą do oceny korzystania z Serwisu, tworzenia raportów aktywności w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w Serwisie i korzystaniem z Internetu. Google Inc. może również przekazywać ww. informacje stronom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google Inc.
 2. Możesz zapobiec rejestrowaniu danych przez Serwis za pośrednictwem Google Analytics, jeżeli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę znajdującą się pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Newsletter

Jeśli zapisałeś się do naszego newslettera lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, Twoje dane zostaną wykorzystane w celu regularnego wysyłania Newslettera.

Wymiana korespondencji

Dane zbierane podczas korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym Serwisem będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytania.

Hej!

Nie zapomnij polubić nas na facebooku:)